forside               om vandværket               vandkvalitet               forsyningsområde               materialer               beretninger               regnskab               kontakt

 

 

 

     Links

 

  

     Vandværkets vedtægter

 

     Takstblad

 

     Regulativer

    

 

 

 

     Karlstrup Vandværk af 1959 a.m.b.a

    

  Virksomheden er ophørt 29. marts 2016

 

 

 

 

 

Karlstrup Vandværk af 1959 a.m.b.a. er ophørt med at levere vand pr. 31. december 2013.

 

Solrød Vandværk a.m.b.a. vil pr. 1. januar 2014 levere vand til forsyningsområdet for det hidtidige Karlstrup Vandværk af 1959 a.m.b.a. 

 

Likviditationsregnskab 2015-2016

Revisionsprotokollat 2015-2016

Virksomheden er ophørt 29. marts 2016

 

 

 

 

      

 

 Karlstrup Vandværk af 1959, Moseagervej 31-33, 2680 Solrød Strand     likvidator@akv59.dk                                                   sidst opdateret 28.04.2016